Customized solutions, better diagnostics

Privacy

Privacy

diagnotix • ••, gevestigd aan De Plassen 4, 9902 SE Appingedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

+31 (0)596 20 10 62
http://www.diagnotix.com
info@diagnotix.com

De Quality Control Manager is de Functionaris Gegevensbescherming van Diagnotix, deze is te bereiken via info@diagnotix.com


Persoonsgegevens die diagnotix • •• verzamelt

diagnotix • •• verwerkt persoonsgegevens van geregistreerde klanten doordat deze gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze de bedoelde gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Bedrijf
- Functie
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@diagnotix.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


diagnotix • •• verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

diagnotix • •• neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van diagnotix • ••) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

diagnotix • •• bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van de klantrelatie bewaren wij uw gegevens vijf jaar met als doel u te kunnen informeren over belangrijke informatie met betrekking tot het door u aangeschafte product, of u te informeren over relevante nieuwe producten of ontwikkelingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

diagnotix • •• verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

diagnotix • •• gebruikt cookies bij het bezoek aan onze website. We kunnen deze plaatsen voor analyse van onze bezoekersgegevens, om onze website te verbeteren, gepersonaliseerde inhoud te tonen en om u een betere website-ervaring te bieden. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken opent u de instellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account of diagnotix • •• rechtstreeks te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen via info@diagnotix.com. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@diagnotix.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. diagnotix • •• zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. diagnotix • •• wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


diagnotix • •• neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@diagnotix.com.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in één van onze producten of diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken die passen bij uw wensen en organisatie. Wij staan u graag te woord!

Neem contact op